background

DAGRO FLOW

 • Ürün Grubu Fungisit
  Formülasyon Şekli SC - Süspansiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması M5
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 500 g/l Chlorothalonil
  Kimyasal Adı 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile

 •     DAGRO FLOW KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)175 ml/100 l su3 gün
  KayısıYaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)200 ml/100 l su56 gün
  ElmaKaraleke (Venturia ineaqualis)200 ml/100 l su 3 gün
  HıyarMildiyö (Pseudomonas cubensis)250 ml/100 l su3 gün
  Şeker pancarıYaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)300 ml/da3 gün

  DAGRO FLOW Hakkında Genel Bilgiler

  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Sulandırılmamış ilaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. Arılara zehirlidir. İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boş ilaç ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz. İLACI KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ. DEPOLAMA DURUMU: Serin ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren son kullanma tarihine kadar kullanılır. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Gözlere tahriş edicidir. Deri ile temas halinde kızarıklık, bronşlarda hafif tahriş şeklinde geçici alerjik yan etkiler görülebilir. Bu hal geçici olup kalıcı bir iz bırakmaz. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirleri alınmalıdır. Derhal doktora başvurunuz, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. İlaç göze değmişse; göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan su ile10-15 dakika yıkayınız. Doktora başvurunuz. Cilde temas ederse ilaçla bulaşık elbiseleri çıkartınız ve temas eden vücut kısımlarını bol ılık su ve sabunla yıkayınız. Tahriş veya hassasiyet durumunda doktora başvurunuz. Solunması durumunda hastayı temiz havaya çıkartarak rahat nefes almasını sağlayınız. Doktora başvurunuz. Yutulması durumunda hastayı kusturmayınız. Derhal doktora başvurunuz ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

  DAGRO FLOW Kullanıma Hazırlanması

  Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta suyla çoğaltılarak iyice karıştırılıp aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

  DAGRO FLOW Kullanım Şekli

  Uygulamadan önce ilaçlı mahlûlün hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını mutlaka bir kaç defa baş aşağı çevirdikten sonra kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır. Elmada karaleke: 1.İlaçlama çiçek gözleri kabardığında,2. İlaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde,3. İlaçlama çiçek taç yaprakları % 70–80 döküldüğünde, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10–14 gün aralıklarla yapılmalıdır. Hıyarda mildiyö: İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başlayınca veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle derhal ilaçlamaya başlanır. 8 -10 gün ilaçlamaya devam edilir. Şeker pancarında yaprak leke hastalığı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişkin yaprakların % 5’inde en az birer leke görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı. 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Domateste mildiyö: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile derhal ilaçlamaya başlanır. 10–12 gün aralıklarla tekrarlanır. Kayısıda yaprak delen: 1. İlaçlama, sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem). 2. ilaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu devresinde (normal dönem). 3. ilaçlama, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayrıldığı dönemde yapılmalıdır.

  DAGRO FLOW Karışabilirlik Durumu

  Dagro Flow yaygın olarak kullanılan WP formundaki birçok insektisit ve fungisitle tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak ilaç etiketleri üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Az miktarlarda bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Surfektanlar ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez.

  DAGRO FLOW Etki Mekanizması

  Kontakt etkili koruyucu bir fungisittir.

  printYazdır