background

DAGROCHO 70 WS

 • Ürün Grubu İnsektisit
  Formülasyon Şekli WS -Suda Disperse Olan Toz
  Direnç Sınıflandırması 4B
  Aktif Madde Adı ve Miktarı %70 İmidacloprid
  Kimyasal Adı 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine

 •     DAGROCHO 70 WS KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  PatatesTel kurtları (Agriotes spp.)30 g/100 kg tohum, larva-
  PatatesPatates böceği (Leptinotarsa decemlineata)15 g/100 kg tohum, larva, ergin-
  Şeker pancarıTel kurtları (Agriotes spp.)750 g/100 kg tohum-
  Şeker pancarıKırkayaklar (Diplopoda spp.)750 g/100 kg tohum-
  Şeker pancarıYaykuyruklular (Collembola spp.)750 g/100 kg tohum-
  Şeker pancarıToprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.)750 g/100 kg tohum-
  BuğdayEkin kambur böceği (Zabrus sp.)200 g/100 kg tohum, Larva, ergin-
  MısırTel kurtları (Agriotes spp.)500 g/100 kg tohum, larva-

  DAGROCHO 70 WS Hakkında Genel Bilgiler

  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Suda yaşayan canlılara zararlıdır. Su kaynaklarına bulaştırmayınız. İlaçlı tohumluğu gıda ve yem olarak kullanmayınız. Göze temas ederse bol su ile yıkayınız. Deriye teması halinde elbiseleri çıkarıp bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ilaç ambalajını başka bir amaçla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. DEPOLAMA DURUMU: Serin ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren son kullanma tarihine kadar kullanılır. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme, kramp. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırınız. Hastanın bilinci yerinde değil ise sabit bir şekilde yan yatırınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. Soluması halinde hastayı temiz havaya çıkarınız ve dinlenme pozisyonunda tutunuz. Derhal doktora başvurunuz. Deriye temas olmuşsa, bol su ve sabunla yıkayınız. Tıbbi yardım isteyiniz İlaç göz ile temas etmiş ise bol ve temiz su ile iyice yıkayınız. Bir göz doktoruna başvurunuz. Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, ağzı su ile çalkalayınız. Doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini beraberinizde götürünüz. ANTİDODU VE TEDAVİSİ: Bilinen bir antidotu yoktur. semptomatik tedavi uygulanır.

  DAGROCHO 70 WS Kullanıma Hazırlanması

  Şeker pancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı miktarı ekipman tipine, karışıma giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir. Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur (bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir). Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içerisine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml suya ilave edilir. Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içerisindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır. Mısır: 100 kg tohum için önerilen ilaç 1,5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem ilaçlama varilleri veya bidonları için de geçerlidir.

  DAGROCHO 70 WS Kullanım Şekli

  Şeker pancarı: 100 kg tohum için gerekli miktar ilaç 15-20 lt suya ilave edilerek dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 seferde tohuma uygulanır, her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır. Buğday: Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Bir kaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır. Patates: Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defa püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler ters yüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla, yani ölçümlerle bulunmalıdır. İlaçlamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün bekletilebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir. Mısır: İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

  DAGROCHO 70 WS Karışabilirlik Durumu

  Thiram ve Hymexazole terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.

  DAGROCHO 70 WS Etki Mekanizması

  Bitkilerin kök sistemi tarafından kolayca alınarak bitki içinde dağılan bir insektisittir. Böceklerin merkezi sinir sistemini etkileyen kontak ve mide etkili ilaçtır.

  printYazdır