background

DAGROLINT

 • Ürün Grubu İnsektisit
  Formülasyon Şekli SG - Suda Eriyebilir Granül
  Direnç Sınıflandırması 6
  Aktif Madde Adı ve Miktarı %5 Emamectin benzoate
  Kimyasal Adı (4’’R)-5-O-demethyl-4’’- deoxy-4’’-(methylamino) avermectin A1a +(4’’R)-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-4’’-deoxy-4’’-(methylamino)-25-(1-methylethyl) =avermectin A1a (9:1)

 •     DAGROLINT KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  BiberPamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)30 g/da larva7 gün
  HıyarPamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)30 g/100 l su larva7 gün
  DomatesYeşil kurt (Helicoverpa spp.)30 g/100 l su larva7 gün
  BağSalkım güvesi (Lobesia botrana)25 g/100 l su larva7 gün

  DAGROLINT Hakkında Genel Bilgiler

  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Arılara zehirlidir. Faydalılar uygulamadan 48 saat sonra salınmalıdır. Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. İlaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tebdirlerine bakınız. İlaçla temastan kaçınınız. Koruyucu ekipman kullanınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız. DEPOLAMA DURUMU: DAGROLINT kendi ambalajında, kuru ve serin koşullarda depolandığında en az 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü sınırları dışında bir değişiklik olmaz. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Gözbebeklerinde büyüme, kasların kontrolsüz hareketi, kas titremesi. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız Bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Yutulmuşsa hemen tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır. Yutulabiliyorsa bir bardak su içilmelidir. Sadece doktora yönlendirilmeleri doğrultusunda kusturmaya çalışılmalıdır. Baygın durumdaki hastaya ağızdan asla bir şey verilmemeli, kusturmaya çalışılmamalıdır. Deriye temas halinde ilaçla bulaşık elbiseleri çıkarın, ilaçla temas eden kısmı bol su ile yıkayınız. Göze teması halinde, göz kapakları açılarak gayet yavaş akan suda gözler 15 dakika su ile yıkanmalıdır. Solunmuş ise, temiz havaya çıkartmalı, nefes alınmıyorsa suni teneffüs yapılmalıdır. Derhal tıbbi yardım yapılmalıdır. ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

  DAGROLINT Kullanıma Hazırlanması

  KALİBRASYON: İlaçlamaya başlamadan önce kullanma aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürterek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır. Uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri, motorlu atomizörler ve diğer her türlü ilaçlama aleti kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkiler iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İlacın uygulamaya hazırlanması: ve kullanılması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su tanka eklenir. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. Bitkinin her tarafı ilaçlanacak şekilde iyi bir kaplama mücadele yapılması gerekir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu hallerde veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

  DAGROLINT Kullanım Şekli

  Biber (sera) Pamuk yaprak kurdu: İlaçlama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir. Hıyar (sera) Pamuk yaprak kurdu: İlaçlama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir. Domates (sera) Yeşil kurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda derhal mücadeleye başlanır. Bağ (Bağ salkım güvesi): Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması akşamüstü sıcaklarının iki gün üst üste 15 0C’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takıp edilerek, etkili sıcaklar toplamı 1. Dölde 120 gd (gün/derece), 2.dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak, 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde ilaçlama yapılır. Her döle bir ilaçlama yapılır.

  DAGROLINT Karışabilirlik Durumu

  DAGROLINT birçok standart insektisit ve fungisit ile karıştırılabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

  DAGROLINT Etki Mekanizması

  Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter lavralarına yüksek derecede etkili olup lavralarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda lavraların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum lavra ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. Dagrolint güçlü bir mide zehiri olup kontakt etkiye de sahiptir. Organik fosforlu sentetik pretroitler ve IGR’lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

  printYazdır