background

NICOLESON

 • Ürün Grubu Herbisit
  Formülasyon Şekli SC - Süspansiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması B
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 40 g/l Nicosulfuron
  Kimyasal Adı 2-(4,6-dimetylhoxypyrimidin-2-yl-carbomoyl sulfamoyl-N-N-dimethylnicotinamide

 •     NICOLESON KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  MısırKanyaş (Sorghum halepense)125 ml/da30 gün
  MısırDarıcan (Echinochloa crus-galli)125 ml/da30 gün
  MısırBenekli darıcan (Echinochloa colonum)125 ml/da30 gün
  MısırÇatalotu (Digitaria sanguinalis)125 ml/da30 gün
  MısırKirpi darı (Setaria viridis)125 ml/da30 gün
  MısırKırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)125 ml/da30 gün
  MısırSirken (Chenopodium album)125 ml/da30 gün
  MısırYabani semizotu (Portulaca oleraceae)125 ml/da30 gün
  MısırDomuz pıtrağı (Xanthium strumarium)125 ml/da30 gün

  NICOLESON Hakkında Genel Bilgiler

  Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır. Otlarda gelişim durur ve yapraklar mor kırmızı renge dönüşür.15-20 gün içerisinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler. NOT: TATLI MISIR VE CİN MISIRDA KULLANMAYINIZ Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar. (bromoxynil 100 ml/da) Ayrıca Ayrık (Cynodon dactylon) ve Topalak (Cyperus sp.) otlarınıda baskı altında tutar. KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR -Arılara ve balıklara zararlıdır. Su kaynaklarına bulaştırmayınız. İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. -Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyin. -Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız. Komşu kültürlere direkt veya endirekt temasından kaçınınız. -İlaçlamada kullanılan alet ve edavatı deterjanlı su ile yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız. -Boş ilaç ambalajlarını başka herhangi bir gaye ile kullanmayınız. Usulüne göre imha ediniz. -İlacın dökülmesi halinde önce toprak, saman, kil gibi emici maddelere ilacı emdirip sonra süpürüp toplayınız, bir kaba koyup yerleşim yerlerinden uzak boş bir alana çukur açıp gömünüz. DEPOLAMA DURUMU: Serin ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren son kullanma tarihine kadar kullanılır. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağız yolu ile toksisitesi düşük bir ilaçtır. İlacın insanlarda zehirlenme ile ilgili belirtileri saptanmamıştır. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Deri teması: İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız, Temas eden kısımları önce su ile daha sonra sabunla yıkayınız. Göze teması: Derhal göz kapakları açık tutularak en az 10 dakika göz solüsyonu veya temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin. Yutulması halinde: Derhal tıbbi yardım isteyin. Hastayı kusturmaya çalışmayın. İlacın ambalajını doktora gösterin. Teneffüs edilmesi: Normal kullanım şartlarında zararlı etkisi yoktur. Uzun süre teneffüs edilmesi halinde hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız. Sıcak ve dilenme pozisyonunda tutunuz. Tıbbi yardımda bulunun. ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız

  NICOLESON Kullanıma Hazırlanması

  İlacı önce ayrı bir kap içerisinde suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir ot kontrolü için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 lt.dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı artırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003-11002) kullanılmalıdır. İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. İlaçlamadan sonra 4-5 saat içerisinde yağış olmamalıdır. Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır. Münavebede dikkat edilecek hususlar: Nicoleson uygulanan tarlalarda 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi,10 ay sonra ise istenilen kültür bitkisi ekilebilir.

  NICOLESON Kullanım Şekli

  Mısır 4-8 yapraklı iken ilaçlama yapılmalıdır. Dar yapraklı yabancıotlar: Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenmenin erken döneminde (2-8 yaprak) Kanyaş: İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) Geniş yapraklı yabancı otlar: Gelişmenin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemde

  NICOLESON Karışabilirlik Durumu

  NICOLESON, bromoxynl terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz

  NICOLESON Etki Mekanizması

  Sistemik bir herbisit olup ksilem ve floemde taşınır. ALS yada AHAS inhibitörüdür.

  printYazdır