background

DAGRO STANG

 • Ürün Grubu Herbisit
  Formülasyon Şekli SE - Süspo-emülsiyon
  Direnç Sınıflandırması O4+B2
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 452,42 g/l + 6,25 g/l 2,4-D EHE + Florasulam
  Kimyasal Adı 2-ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate + N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide

 •     DAGRO STANG KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  BuğdayKandamlası (Adonis aestivalis)50 ml/da14 gün
  BuğdaySarı ot (Boreava orientalis)50 ml/da14 gün
  BuğdaySığır dili (Anchusa azurea)50 ml/da14 gün
  BuğdayTaş kesen otu (Buglossoides arvensis)50 ml/da14 gün
  BuğdayYatık boya kökü (Asperugo procumbens)50 ml/da14 gün
  BuğdayRum yalancı keteni (Camelina rumelica)50 ml/da14 gün
  BuğdayYabani tere (Cardaria draba)50 ml/da14 gün
  BuğdayBoynuz otu (Cerastium dicothomum)50 ml/da14 gün
  BuğdayUzun süpürge otu (Descurania sophia)50 ml/da14 gün
  BuğdayKıraç ıtırı (Geranium stepporum)50 ml/da14 gün
  BuğdaySarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)50 ml/da14 gün
  BuğdayYabani çivit otu (Isatis tinctoria)50 ml/da14 gün
  BuğdayTrakya hardalı (Neslia apiculata)50 ml/da14 gün
  BuğdayYabani hardal (Sinapis arvensis)50 ml/da14 gün
  BuğdayUzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum)50 ml/da14 gün
  BuğdayKaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis)50 ml/da14 gün
  BuğdayAdi fiğ (Vicia sativa)50 ml/da14 gün
  BuğdayTarla papatyası (Anthemis fumarifolia)60 ml/da14 gün
  BuğdaySaka dikeni (Carduus picnocephalus)60 ml/da14 gün
  BuğdayTarla hazeranı (Consolida regalis)60 ml/da14 gün
  BuğdayBoynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum)60 ml/da14 gün
  BuğdayÇoban değneği (Polygonum bellardi)60 ml/da14 gün
  BuğdayTarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)60 ml/da14 gün
  BuğdayMeryem dikeni (Silybum marianum)60 ml/da14 gün
  BuğdayParmaklı yavşan otu (Veranica triphyllos)60 ml/da14 gün
  BuğdayKekre (Acroptilon repens)70 ml/da14 gün
  BuğdayKokarot (Bifora radians)70 ml/da14 gün
  BuğdayGökbaş (Centaurea depressa)70 ml/da14 gün
  BuğdayKöy göçüren (Cirsium arvense)70 ml/da14 gün
  BuğdayDoğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)70 ml/da14 gün
  Mısırİmam pamuğu (Abutilon theophrastii)70 ml/da14 gün
  MısırKırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)70 ml/da14 gün
  MısırUzun loğusaotu (Aristolochia clematitis)70 ml/da14 gün
  MısırSirken (Chenopodium album)70 ml/da14 gün
  MısırYatık sirken (Chenopodium vulvaria)70 ml/da14 gün
  MısırDil kanatan (Galium aparine)70 ml/da14 gün
  MısırGökbaş (Centaurea depressa)70 ml/da14 gün
  MısırGece sefası (İpomea stolonifera)70 ml/da14 gün
  MısırAdi soda otu (Salsola kali)70 ml/da14 gün
  MısırKöpek üzümü (Solanum nigrum)70 ml/da14 gün
  MısırDomuz pıtrağı (Xanthium strumarium)70 ml/da14 gün
  MısırKekre (Acroptilon repens)80 ml/da14 gün
  MısırTarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)80 ml/da14 gün
  ArpaKandamlası (Adonis aestivalis)50 ml/da14 gün
  ArpaSığır dili (Anchusa azurea)50 ml/da14 gün
  ArpaYatık boya kökü (Asperugo procumbens)50 ml/da14 gün
  ArpaTaş kesen otu (Buglossoides arvensis)50 ml/da14 gün
  ArpaSarı ot (Boreava orientalis)50 ml/da14 gün
  ArpaRum yalancı keteni (Camelina rumelica)50 ml/da14 gün
  ArpaYabani tere (Cardaria draba)50 ml/da14 gün
  ArpaBoynuz otu (Cerastium dicothomum)50 ml/da14 gün
  ArpaUzun süpürge otu (Descurania sophia)50 ml/da14 gün
  ArpaKıraç ıtırı (Geranium stepporum)50 ml/da14 gün
  ArpaSarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)50 ml/da14 gün
  ArpaYabani çivit otu (Isatis tinctoria)50 ml/da14 gün
  ArpaTrakya hardalı (Neslia apiculata)50 ml/da14 gün
  ArpaYabani hardal (Sinapis arvensis)50 ml/da14 gün
  ArpaUzun meyveli bülbül otu (Sisymbrium altissimum)50 ml/da14 gün
  ArpaKaba tüylü fiğ (Vicia narbonensis)50 ml/da14 gün
  ArpaAdi fiğ (Vicia sativa)50 ml/da14 gün
  ArpaTarla papatyası (Anthemis fumarifolia)60 ml/da14 gün
  ArpaSaka dikeni (Carduus picnocephalus)60 ml/da14 gün
  ArpaTarla hazeranı (Consolida regalis)60 ml/da14 gün
  ArpaBoynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum)60 ml/da14 gün
  ArpaÇoban değneği (Polygonum bellardi)60 ml/da14 gün
  ArpaTarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)60 ml/da14 gün
  ArpaMeryem dikeni (Silybum marianum)60 ml/da14 gün
  ArpaParmaklı yavşan otu (Veranica triphyllos)60 ml/da14 gün
  ArpaKekre (Acroptilon repens)70 ml/da14 gün
  ArpaKokarot (Bifora radians)70 ml/da14 gün
  ArpaGökbaş (Centaurea depressa)70 ml/da14 gün
  ArpaKöy göçüren (Cirsium arvense)70 ml/da14 gün
  ArpaDoğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)70 ml/da14 gün

  DAGRO STANG Hakkında Genel Bilgiler

  İLACIN ÖZELLİKLERİ Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini arttırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz. Toprakta bakiye bırakmaz. Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur. Sistemik ve kontak etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İlacı ambalajında kapalı olarak bulundurunuz. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. İlaçlamadan sonra alet ve makinaları bol su ile yıkayınız. Boş ilaç ambalajları imha ediniz. İlaçlamadan sonra alet ve makinaları bol su ile yıkayınız. DEPOLAMA DURUMU: Serin ve kuru bir yerde, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında imal tarihinden itibaren son kullanma tarihine kadar kullanılır. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Yutulduğunda zararlıdır. Deride ve gözde tahrişe sebep olabilir. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın ve suni teneffüs yaptırın. İlaçla bulaşık elbiselerini derhal çıkarın. Deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabun ile yıkayın. Hastayı doktora götürürken ilaç ambalajını veya etiketini birlikte götürün. İlacın yutulması halinde hastayı kusturmayın. İlacın mideden tahliyesine doktor karar vermelidir. ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

  DAGRO STANG Kullanıma Hazırlanması

  DAGRO STANG suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür. Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

  DAGRO STANG Kullanım Şekli

  KULLANMA ZAMANI: HUBUBAT(Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilemez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın. MISIR: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün ), günlük ortalama sıcaklık 15 0C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

  DAGRO STANG Karışabilirlik Durumu

  Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. Chlorpyrifos-ethyl gibi insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, Fosfat ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır

  DAGRO STANG Etki Mekanizması

  İçeriğindeki 2,4-D EHE yeşil aksamdan alınan sistemik herbisittir. Florasulam kök ve yapraklardan alınan ksilem ve floemde taşınan bir herbisittir.

  printYazdır