background

OPENAX

 • Ürün Grubu İnsektisit
  Formülasyon Şekli EC - Emülsiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması 15
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 50 g/l Lufenuron
  Kimyasal Adı (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

 •     OPENAX KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  PamukPamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)30 ml/da28 gün
  BiberPamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)30 ml/da7 gün
  MısırÇizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua)20 ml/da35 gün
  HıyarPamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)30 ml/100 l su7 gün

  OPENAX Hakkında Genel Bilgiler

  İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: Openax, kitin sentezini önleyerek etkili olan bir böcek ilacıdır. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade, mide yoluyla etki eder. Openax esas itibariyle ilaçlanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez. KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Boş ilaç ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız, boş ambalajı kesmek, ezmek veya gömmek sureti ile imha ediniz. Kapalı alanlarda ilaç kalıntılarını ve döküntülerini derhal temizleyiniz. İlaç döküntülerini emici bir madde ile kapatınız ve sonra usulüne uygun olarak imha etmek için kapalı bir kap içine alınız. Artan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Kullanılmayan ilacı, ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, kilit altında saklayınız. Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı suyla yıkayınız DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında üretim tarihi itibariyle 2 yıl geçerlidir. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: : Özel bir zehirlenme belirtisi görülmemiştir. Genel belirtiler, başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas deri ve göz tahrişine neden olabilir. Openax normal kullanım şartlarında akut zehirlenme riski arz etmez. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: : Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız, kapalı alanda ise hemen açık havaya çıkarınız. İlaçla temas etmiş bulaşık elbiseler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Deriye temas etmişse, ilaçla bulaşık elbiseler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göze teması halinde, göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler 15 dakika süre ile yıkanmalıdır. Solunmuşsa, temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni teneffüs yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir. Yutulmuşsa, hastayı kusturmayınız. Baygın hastaya hiçbir şey verilmez. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz. Tedavi şekli: Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde zehir danışma merkezine başvurunuz.

  OPENAX Kullanıma Hazırlanması

  Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaçlı suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir

  OPENAX Kullanım Şekli

  : Openax, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının ilaçlama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir. Pamuk: Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. Biber, Hıyar(Sera): 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı yoğunluğu görülmesi halinde ilaçlama yinelenmelidir. İlaçlama, larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir. Mısır: Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.

  OPENAX Karışabilirlik Durumu

  Openax nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışımın iyi hazırlanması ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

  OPENAX Etki Mekanizması

  Sistemik, seçici ve mide zehiri etkili, kitin sentez inhibitörüdür.

  printYazdır