background

LORELY

 • Ürün Grubu İnsektisit
  Formülasyon Şekli SC - Süspansiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması 4A
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 240 g/l Thiamethoxam
  Kimyasal Adı 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro) amine

 •     LORELY KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  PamukPamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)20 ml/da nimf, ergin28 gün
  PatlıcanBeyaz sinek (Bemisia tabaci)30 ml/da ergin, larva5 gün
  DomatesYaprak biti (Myzus persicae)15 ml/da nimf, ergin5 gün
  DomatesBeyaz sinek (Bemisia tabaci)100 ml/da ergin, larva (damla sulama)5 gün
  BiberBeyaz sinek (Bemisia tabaci)100 ml/da ergin, larva (damla sulama)5 gün
  ŞeftaliYaprak biti (Myzus persicae)10 ml/ 100 l su ergin14 gün
  ArmutArmut psillidi (Cacopsylla pyri)25 ml / 100 l su ergin14 gün
  MarulYaprak biti (Aphis gossypii)20 ml/da7 gün
  ElmaYaprak biti (Aphis pomi)15 ml/ 100 l su nimf, ergin14 gün
  TütünYaprak biti (Myzus persicae)15 ml/da nimf, ergin5 gün
  HıyarBeyaz sinek (Bemisia tabaci)100 ml/da ergin- larva (damla sulama)3 gün

  LORELY Hakkında Genel Bilgiler

  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balıklara ve arılara zehirlidir. Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzam tutulmalıdır. Kazaen cilt ve elbiseye değen ilacı hemen yıkayarak uzaklaştırınız. Elbiseyi sabunla iyice yıkamadan tekrar giymeyiniz. İlaçlama sonrası el ve yüzünüzü iyice yıkamadan hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında üretim tarihi itibariyle 2 yıl geçerlidir. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı depolama ve kullanımdan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Derhal işi bırakınız, doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Şayet ilaç yutulmuşsa ve hasta baygın değilse kusturunuz. Baygın hastaya ağızdan hiçbir şey verilmez. ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

  LORELY Kullanıma Hazırlanması

  Yapraktan uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlul he zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gereğinden fazla ilaçlı mahlul hazırlanmamalıdır.

  LORELY Kullanım Şekli

  Pamuk: Fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprak biti görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Şeftali: 100 adet sürgünün 7’si bulaşık olduğunda ve erginlerin ¾’nün kanatlı forma dönüştüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. Domates (sera), Biber (sera) Hıyar (Sera): İlaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sadece sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. Armut: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve zararlı nimflerin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğünde o sürgün bulaşık kabul edilir. Marul: 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır. Elma: Sürgünlerin % 15’inin bulaşık olması halinde ilaçlamaya başlanmalıdır.

  LORELY Karışabilirlik Durumu

  LORELY yaygın olarak kullanılan bir çok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

  LORELY Etki Mekanizması

  Geniş spektrumlu, sistemik etkili temas ve mide zehiridir. Asetilkolin reseptörü (nAChR) agonistidir.

  printYazdır