background

TORINO

 • Ürün Grubu İnsektisit
  Formülasyon Şekli SC - Süspansiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması 3,4
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 141 g/l + 106 g/l Thiamethoxam+Lambda-Cyhalothrin
  Kimyasal Adı 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine + (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-rel-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

 •     TORINO KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  TütünYaprak biti (Myzus persicae)25 ml/da21 gün
  TütünThripsler (Thrips sp.)20 ml/da21 gün
  FındıkFındık kurdu (Curculio nucum)10 ml/da7 gün
  FındıkFındık filiz güvesi (Gypsonoma dealbana)15 ml/da7 gün
  MısırMısır kurdu (Osrina nubilatis)40 ml/da14 gün
  MısırMısır koçan kurdu (Sesamia nonogriodes)40 ml/da14 gün
  MısırYaprak bitleri (Aphis pomi,Dysaphis spp.,Dysapsis spp.,Myzus spp)30 ml/da14 gün
  PamukYaprak pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)20 ml/da21 gün
  Antep fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena spp.)15 ml/100 l su56 gün
  NarYaprak bitleri (Aphis sp.)40 ml/100 l su14 gün

  TORINO Hakkında Genel Bilgiler

  İlacın Özellikleri ve etki şekli: Torino ilacının etkili maddeleri thiomethoxam temas-mide yoluyla ve sistemik etkisiyle zararlıların sinir sistemleri üzerinde etkili, lambda-cyhalothrin ise zararlılara hem temas ve hemde mide yoluyla etki eden yeterli kalıcı etkiye sahip kombine bir ilaçtır. Bitki aksamı tarafından alınan etkili maddeler süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınırlar. KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balıklara ve arılara zehirlidir. Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır. DİKKAT: kullanmadan önce çalkalayınız. DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında üretim tarihi itibariyle 2 yıl geçerlidir. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Solunmuşsa hastayı temiz havaya çıkarın, sakin tutun, solunum durmuşsa veya düzensizce suni solunum yaptırın. Yutulmuşsa hastayı kusturmayın, derhal doktor çağırın veya ilaç ambalajı ile birlikte doktora götürün. İlaç göze kaçmış ise gözü açık tutarak akan suyla en az 15 dakika süre ile gözleri yıkayınız, doktora başvurunuz. İlaç deriye bulaşmışsa bulaşık elbiseleri çıkarın, temas eden kısımları bol su ve sabunla iyice yıkayınız. Tahriş devam ederse doktora başvurun. ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

  TORINO Kullanıma Hazırlanması

  Yapraktan uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlul he zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gereğinden fazla ilaçlı mahlul hazırlanmamalıdır.

  TORINO Kullanım Şekli

  Ağaç başı 10 adet ve üzeri sürgün bulaşıklığı durumunda tek ilaçlama yeterlidir.Tütün-Yaprak biti: Bir yaprakta ortalama 25 adet yaprakbiti (nimf veya ergin) görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı 12-15 günlük aralıklarla zararlının yoğunluğu izlenerek ilaçlamalara devam edilmelidir. Tütün-Thrips: Yaprak başına ortalama 5 tütün thripsi görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.Fındık-Fındık kurdu: İlaçlama bahçedeki hakim çeşitlerdeki fındığın yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaştığında (3-4 mm) ve sayım sonucunda 10 ocakta 2 den fazla ergin böcek görüldüğünde yapılmalıdır. Fındık-Filiz güvesi: Fındık filiz güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Bu amaçla 1-10 da olan bahçelerde 10 ocak 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak ve 30 da dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlardan 10 ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı %15 olduğunda ilaçlama yapılır. Yaprak dökümü başladıktan sonra ilaçlama yapılmamalıdır. Mısır-Mısır koçan kurdu: İlaçlamaya ilk yumrular görüldükten bir hafta sonra başlanmalı, ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 veya 3 ilaçlama yapılmalıdır. Mısır-koçan kurdu: İlaçlama koruyucu olarak yapıldığından bitkiler 20-30 cm boya ulaştığında haftada 2 kez kontrol edilmeli yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya geçilmeli, ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 10-15 gün ara ile 2 veya 3 ilaçlama yapılmalıdır. Mısır-Yaprak bitleri: Bitki başına ortalama 60 birey gözlendiğinde ilaçlama yapılır. Pamuk-Yaprak pireleri: Yaprak başına 25 adet (ege bölgesi) veya 10 adet (güney Anadolu bölgesi) yaprak piresi görüldüğünde ilaçlama yapılır. Ante

  TORINO Karışabilirlik Durumu

  Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

  TORINO Etki Mekanizması

  Lambda-Cyhalothrin; böceklerin sinir sistemi üzerinde sodyum kanallarını bloke ederek etkili olur. Thiamethoxam; Geniş spektrumlu, sistemik etkili temas ve mide zehiridir. Asetilkolin reseptörü (nAChR) agonistidir.

  printYazdır