background

OTTAWA

 • Ürün Grubu Fungisit
  Formülasyon Şekli SC - Süspansiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması M
  Aktif Madde Adı ve Miktarı %37,4 bordo bulamacı (Kalsiyum hidroksit ve bakır(II)
  Kimyasal Adı A mixture, with or without stabilising agents, of calcium hydroxide and copper (II) sulphate

 •     OTTAWA KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  BağBağ mildiyösü (Plasmopara viticola)1.ilaçlama 400 ml/100 l su 2.ilaçlama 500 ml/100 l su 3.ilaçlama 600 ml/100 l su21 gün
  ElmaKaraleke (Venturia ineaqualis)1000 ml/100 l su14 gün
  KayısıYaprak delen (Coryneum beijerinckii)1.ilaçlama 1000 ml/100 l su –dormant dönem 2.ilaçlama 600 ml/100 l su – ilkbahar uygulaması 3.ilaçlama 600 ml/100 l su – ilkbahar uygulaması14 gün
  ZeytinHalkalı leke hastalığı (Cycloconium oleaginum)1000 ml/100 l su-
  ŞeftaliYaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)1000 ml/100 l su14 gün
  DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)600 ml/da14 gün

  OTTAWA Hakkında Genel Bilgiler

  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız. Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz. Boşalan ambalajları başka amaçla kullanmayınız. Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır. DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında üretim tarihi itibariyle 2 yıl geçerlidir. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağızda madeni lezzet, kanlı ishal, mavi yeşil renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, kan basıncında artış, fazla miktarda alındığında mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Solunması halinde; kazazedeyi temiz havaya çıkartın. Deri ile temas halinde: su ve sabun ile iyice yıkayın ve en az 15 dakika suyla durulayın. Yutulması halinde: yutulduğunda hemen tıbbi yardım alın. Gastrik lavaj tavsiye edilir. BAL, EDTA veya PENİCİLAMİNE uygulayın. Semptomatik olarak tedavi edin. ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur.

  OTTAWA Kullanıma Hazırlanması

  Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlama esnasında bitkiler iyi bir şekilde yıkanmalı, yaprakların alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır.

  OTTAWA Kullanım Şekli

  Bağ mildiyösü: Bağda sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. Meteorolojik şartlar hastalığın çıkmasına uygun giderse ve ilaçlamanın devamına gerek görülürse ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak 10-14 gün aralıklarla ilaçlamalar yapılabilir. Elma karaleke hastalığı; 1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Kayısıda yaprak delen hastalığı; 1.ilaçlama sonbaharda (dormant dönem) yaprak dökümünden hemen sonra yapılır. 2.ilaçlama ilkbaharda (ilkbahar uygulaması) çiçek tomurcukların kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır. 3.ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır. Zeytin halkalı leke hastalığı; İlaçlamalar; Ege bölgesinde; 1.ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce 2.ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Marmara bölgesinde; 1.ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden önce 2.ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Akdeniz bölgesinde: 1.ilaçlama: Hasattan sonra 2.ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce 3- Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Şeftalide yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başlayınca ilaçlama yapılır. Tomurcukların iyice ilaçlanmasına özen gösterilir.

  OTTAWA Karışabilirlik Durumu

  Ottawa diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

  OTTAWA Etki Mekanizması

  Koruyucu etkili kontakt bir fungisit olup fungus ve bakterilerin enzim sistemlerini bozarak etki yapar.

  printYazdır