background

MODENA

 • Ürün Grubu Herbisit
  Formülasyon Şekli EC - Emülsiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması A
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 150 g/l Fluazifop-P-butyl
  Kimyasal Adı butyl (R)-2-{4-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate

 •     MODENA KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  PamukKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.56 gün
  SoğanKanyaş (Sorghum halepense)50 ml/da yabani yulafın kardeşlenme döneminde, 100 ml/da soğanın 2 yapraklı devresinde28 gün
  SoğanDarıcan (Echinochloa crus-galli)50 ml/da yabani yulafın kardeşlenme döneminde, 100 ml/da soğanın 2 yapraklı devresinde28 gün
  SoğanYabani yulaf (Avena fatua)50 ml/da yabani yulafın kardeşlenme döneminde, 100 ml/da soğanın 2 yapraklı devresinde28 gün
  BağKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da, kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 150 ml/da, köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken28 gün
  BağKöpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)100 ml/da, kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 150 ml/da, köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken28 gün
  MercimekYabani yulaf (Avena fatua)50 ml/da, bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken56 gün
  MercimekKendi gelen buğday (Triticum aestivum)50 ml/da, bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken56 gün
  Şeker pancarıKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da, kanyaşlar 15-30 cm boyda iken 50 ml/da, yabani yulaflar kardeşlenme döneminde iken56 gün
  Şeker pancarıYabani yulaf (Avena fatua)100 ml/da, kanyaşlar 15-30 cm boyda iken 50 ml/da, yabani yulaflar kardeşlenme döneminde iken56 gün
  DomatesDarıcan (Echinochloa crus-galli)75 ml/da, darıcanlar 10-12 cm boyda iken28 gün
  PatatesKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da, kanyaşlar 15-20 cm boyda iken28 gün
  PatatesDarıcan (Echinochloa crus-galli)100 ml/da darıcanlar 8-10 cm boyda iken28 gün

  MODENA Hakkında Genel Bilgiler

  MODENA geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan graminae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıktıktan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. Modena ilaçlama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her döneminde kullanılabilir. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önceden kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar. KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balıklara zehirlidir, artan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz, sulara bulaştırmaktan kaçınınız. İlaçlama sırasında ve sonrasında gerekli temizlikleri yapmadan hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Gözünüze veya deriye temasında hemen yıkayınız, ilk yardım tedbirlerine bakınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun olarak imha edin. DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında üretim tarihi itibariyle 2 yıl geçerlidir. FİRMA BEYANI: İlacın depolanması ve kullanımı kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan mesuliyet kabul edilmez. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Zehirlenme belirtileri ilaca özel değildir. Mide bulantısı, kusmayla birlikte baş dönmesi ve baş ağrısı görülür. Bu belirtilere ilave olarak ishalde görülebilir. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Deriye temas etmişse ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Göze temas etmişse göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler 15 dakika yıkanmalıdır. Solunmuşsa temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir. Yutulmuşsa hastayı kusturmayınız. Hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. Baygın hastaya ağızdan hiçbirşey verilmez. ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır.

  MODENA Kullanıma Hazırlanması

  : İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlaç önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırılır. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

  MODENA Kullanım Şekli

  Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt kadardır. İlaçlamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygun olanıdır. Modena ilaçlamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

  MODENA Karışabilirlik Durumu

  Modena tavsiye edilen dozlarda gerektiğinde lambda-cyhalothrin ve chlorothalonil içerikli ilaçlarla karıştırılabilir. Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce bir ön karışım testi yapılması önerilir. Bazı kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında geniş yapraklı yabancı otlara etkili diğer herbisitler ile karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip ilaçlar Modena uygulamasından 7 gün sonra yapılmalıdır.

  MODENA Etki Mekanizması

  Seçici, yaprak yüzeyinden absorbe edilen bir herbisittir.Bir asetil CoA karboksilaz inhibitörüdür.

  printYazdır