background

DAGRO DARİS

 • Ürün Grubu Fungisit
  Formülasyon Şekli SC - Süspansiyon Konsantre
  Direnç Sınıflandırması C3,11
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 250 g/l Azoxystrobin
  Kimyasal Adı methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

 •     DAGRO DARİS KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  BağBağ mildiyösü (Plasmopara viticola)75 ml/100 l su21 gün
  BağBağ küllemesi (Uncinula necator)75 ml/100 l su21 gün
  BağBağda ölü kol (Phomopsis viticola)75 ml/100 l su21 gün
  KabakgillerYalancı mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)60 ml/100 l su3 gün
  KabakgillerKülleme (Erysiphe cichoracearum., Sphaerotheca fluginea)75 ml/100 l su3 gün
  DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)75 ml/100 l su3 gün
  DomatesErken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)75 ml/100 l su3 gün
  KarpuzMildiyö (Alternaria cucumerina)75 ml/da3 gün
  BiberKülleme (Leveillula taurica)75 ml/100 l su3 gün

  DAGRO DARİS Hakkında Genel Bilgiler

  KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz. Evcil hayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirletmeyiniz. İlaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız. Sulandırılmamış Dagro Daris gözlerinizi ve derinizi tahriş edebilir. Temas halinde gözünüzü ve derinizi hemen yıkayınız. İlaç elbisenize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız. Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, başka bir gaye ile kullanmayınız. DEPOLAMA DURUMU: İlacı serin ve kuru yerde, ağzı sıkıca kapalı orijinal ambalajında iyi havalanan yerde yem ve gıda maddelerinden uzakta çocukların erişemeyeceği bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlacı -10 0C nin altında ve +35 0C’nin üzerinde depolamayınız. İlaç normal depolama şartları altında açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini asgari 2 yıl muhafaza eder. FİRMA BEYANI: Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Önemli miktarda bünyeye alınmasını takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı ile birlikte ishal görülebilir. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde yemeden içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. İlaç gözlerinize gelmiş ise göz kapaklarınızı açarak gözünüzü suyla 10-15 dakika süre ile yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz. ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

  DAGRO DARİS Kullanıma Hazırlanması

  Önce aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra gerekli miktar ilacı depoya ilave edin ve karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

  DAGRO DARİS Kullanım Şekli

  Bağda Mildiyö: Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30 oC oluncaya kadar devam edilmelidir. Bağlarda Külleme: 1. İlaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 2. İlaçlama çiçek taç yapraklarının döküldüğün de, 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilmelidir. Bağda Ölükol: 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. Bağda Dagro Daris ile İlaçlama sayısı 4’ü geçmemeli, 3’ten fazla üst üste kullanılmamalıdır. Kabakgillerde Yalancı Mildiyö ve Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Domates Mildiyösü ve Erken Yaprak Yanıklığı (açık tarla): Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Karpuzda Erken Yaprak Yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Biberde (sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Sebzede bir sezon içerisinde Dagro Daris ile ilaçlama sayısı 4’ü geçmemeli, 2’den fazla üst üste kullanılmamalıdır. BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Dagro Daris’in tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

  DAGRO DARİS Karışabilirlik Durumu

  Dagro Daris’in domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Primicarp, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.

  DAGRO DARİS Etki Mekanizması

  Translaminar ve sistemik etkili bir fungisittir. Spor çimlenmesini ve misel gelişimini engelleyerek etki yapar.

  printYazdır