background

ALTIVAX

 • Ürün Grubu Fungisit
  Formülasyon Şekli FS - Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre
  Direnç Sınıflandırması E2,12 + A1
  Aktif Madde Adı ve Miktarı 25 g/l + 10 g/l fludioxonil + metalaxyl-M
  Kimyasal Adı -

 •     ALTIVAX KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

  BİTKİ ADIZARARLI ORGANİZMA ADIDOZUPHI
  MısırTohum ve kök çürüklüğü, fide yanıklığı (Pythium spp. Fusarium moniliforme)100 ml ilaç / 100 kg tohuma-
  PamukFide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani)300 ml / 100 kg havasız tohuma 500 ml / 100 kg havlı tohuma-
  BiberFide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani)250 ml /100 l su14 gün
  DomatesFide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani)250 ml /100 l su14 gün
  MuzFusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp. cubense)1000 ml /da21 gün
  TütünFide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani)7,5 ml/m2 3 litre su ile21 gün
  Yer fıstığıKök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)400 ml ilaç/ 100 kg tohuma-

  ALTIVAX Hakkında Genel Bilgiler

  ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme halinde doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. Rahatsızlık hissedilir ise işi derhal bırakınız. Temiz havaya çıkınız. İlaçla daha fazla temas etmeyiniz. Tüm iş elbiselerinizi çıkarınız. Hastayı sabunlu su ile iyice yıkayınız. Göze gelmişse gözleri temiz bol su ile asgari 15 dakika yıkayınız. ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur.

  ALTIVAX Kullanıma Hazırlanması

  Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız. KALİBRASYON: İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. İlaçlama makinesinin temizliği: İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

  ALTIVAX Kullanım Şekli

  ilaçlanan tohumluklar üzerindeki ilaç etkisini kaybedebileceğinden depolanmış tohumluklardaki ilacın bekleme süresine özellikle dikkat edilmelidir. Pamukta fide kök çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. İlaçlama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda ilaçla ilaçlama bidonuna veya selektöre konulur. İlaçlama bidonu yeknesak bir ilaçlama yapana kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise ilaçlama tertibatının ayarlanması ile yapılır. Domates ve biberde fide kök çürüklüğü: Toprak ilaçlaması, ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide ilaçlaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir. Yer fıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. Tütün fidelerinde çökerten hastalığı: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Muz fusarium solgunluğu: Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ilaç dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

  ALTIVAX Karışabilirlik Durumu

  Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının “WS” veya “FS” formülasyonlarıyla karışım halinde kullanılabilir.

  ALTIVAX Etki Mekanizması

  Fludioxonil, uzun süreli rezidüel aktivitiye sahip sistemik olmayan bir fungisittir. Misel büyümesini azaltarak glukoz nakli ile ilişkili fosforilasyonu inhibe eder. Metalaxyl-M,tedavi edici ve koruyucu etki yapan sistemik bir fungisittir. Nükleik asit sentezi - RNA polimeraz 1 bozarak etkili olur.

  printYazdır